Obec Zděchov

Zastavení č. 8

Obecná charakteristika

Obec leží 11 km jihovýchodně od Vsetína, v údolí Zděchovského potoka, na příkrém terénu hornaté části Javorníků nedaleko slovenské hranice. Má již poněkud ráz osad na slovenské straně Javorníků. Bývalé usedlosti jsou hustě a nepravidelně nakupeny podle cesty a Zděchovského potoka. Nejnižší místo obce je v nadmořské výšce 490 m n. m. Nejvyšším místem je naproti tomu hora Butorky s nadmořskou výškou 828 m n. m., která leží na hlavním hřebenu západní části Javorníků. S počtem obyvatel 610 a rozlohou katastru cca 1300 ha patří Zděchov mezi menší obce okresu Vsetín.

Celý katastr je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Z toho důvodu jsou v územním plánu vyčleněny chráněné zóny a dále vyčleněno 5 jalovcových lokalit. Od roku 2004 navíc patří celá obec do ptačí oblasti NATURA 2000 a Chráněné oblasti přirozené akumulace vod. V blízkosti obce lze spatřit chráněné jalovcové pasínky, orchideje chráněných vstavačů, Chřástala polního a tu a tam se zde může vyskytnout či přecházet Rys ostrovid nebo Medvěd hnědý.

Zděchov je součástí několika svazků a sdružení obcí: Sdružení obcí Valašsko - Horní Vsacko, Sdružení obcí Vsetínsko a Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, o.s.

Obec je aktivní také v oblasti česko-slovenské přeshraniční spolupráce. Partnerskou spolupráci započal Zděchov od roku 2004 s obcí Lazy pod Makytou.

Obec Zděchov zvítězila v soutěži Zlatá Cihla, která spadá pod celostátní soutěž Vesnice roku. Získala ocenění v kategorii nové venkovské stavby za stavbu koupaliště a víceúčelového hřiště. Tato stavba byla dokončena v červnu roku 2010 a stala se za několik uplynulých let jednou z největších investičních akcí v obci.

Historie obce

Zděchov byl řídce osídlen pasekáři, unikajícími před vrchností hlouběji do lesů, již kolem roku 1512-1515. O původu vzniku názvu obce je několik verzí. Podle ústních pramenů se název obce Zděchov odvozuje od toho, že do obce přišli uprchlíci od Frenštátu, kde se v lidové mluvě říká zdě - místo zde, že se zastavili ve zděchovských horách a prohlásili: „Zdě se buděm chovať.“, a od toho prý název Zděchov. V úředních listinách se psával a nazýval i Snihow. Podle toho, že tu na stráních obrácených k severu dlouho ležel sníh. Obec měla především obranný charakter proti nájezdům při hraničních sporech. Nebyla obcí vysloveně zemědělskou, nýbrž řemeslnickou a robotnickou.

První písemná zpráva o Zděchově, dosud zjištěná, je ve smlouvě z roku 1623.

Obyvatelé Zděchova se zúčastnili valašských povstání za třicetileté války. V roce 1663 byla postižena vpádem Tatarů a v roce 1706 a 1707 obec 11 - krát vypálili Kuruci. Při těchto vpádech bylo mnoho obyvatel zabito, odvlečeno a stavení vypálena. V polovině 19. století se značná část obyvatel odstěhovala do zámoří. Ve 2. světové válce v obci pobývali místní partyzáni. Po válce se mnoho občanů odstěhovalo do pohraničí. Zděchov býval zemědělskou vsí. Chovalo se zde hojně skotu a bravu. V 18. a 19. století se obyvatelé živili také domácími pracemi a výrobami. Známá byla výroba čepců.

Na Valašsku se dodnes podařilo uchovat unikátní techniku pletení na rámu, která se používala už ve starověkém Egyptě, tzv. krosienku. Tradiční krosienkové čepce, které byly součástí valašského kroje, se vyráběly ve Zděchově a říká se jim proto zděcháky. Dnes už krosienkové čepce vyrábí poslední krajkářka v Rožnově pod Radhoštěm.

Velká část historie obce 20. století je spjata, s dnes již bývalým, Hotelem Klímek, díky kterému byl Zděchov svého času jedním z center turistického ruchu v regionu. Tento dřevěný hotel nechal v letech 1942-1944 vybudovat malíř Ludvík Klímek (1907 - 1959). V tomto místě se začala následně scházet společnost mimořádných osobností české a slovenské výtvarné kultury, kteří hledali inspiraci pro svou tvorbu v kouzelné místní krajině a lidové architektuře.

Turistika a volnočasové vyžití

Zděchov byl řídce osídlen pasekáři, unikajícími před vrchností hlouběji do lesů, již kolem roku 1512-1515. O původu vzniku názvu obce je několik verzí. Podle ústních pramenů se název obce Zděchov odvozuje od toho, že do obce přišli uprchlíci od Frenštátu, kde se v lidové mluvě říká zdě - místo zde, že se zastavili ve zděchovských horách a prohlásili: „Zdě se buděm chovať.“, a od toho prý název Zděchov. V úředních listinách se psával a nazýval i Snihow. Podle toho, že tu na stráních obrácených k severu dlouho ležel sníh. Obec měla především obranný charakter proti nájezdům při hraničních sporech. Nebyla obcí vysloveně zemědělskou, nýbrž řemeslnickou a robotnickou.

Volný čas zde můžete trávit také aktivním odpočinkem ve sportovním areálu s víceúčelovým hřištěm s celoročním provozem, který byl zrekonstruován v roce 2010. V létě se můžete zchladit a oddechnout si na koupališti s průzračnou vodou, které je součástí sportovního komplexu. Součástí areálu je dále fotbalové hřiště a lyžařský vlek střední obtížnosti, dlouhý 360 m s převýšením 80 m, který je udržován rolbou. Kolem obce je také nespočet běžkařských tras, které bývají, při příznivých sněhových podmínkách, udržovány strojově.

Také pro menší děti je v obci úžasné vyžití. Spolu s rekonstrukcí středu obce dostala nový kabát také školní zahrádka pro děti s množstvím houpaček, průlezek a atrakcí.

Navzdory tomu, že Zděchov je malá obec, pořádá se zde díky aktivitě místních složek a občanů řada společenských akcí – motokrosové závody „Zděchovská grapa“, lyžařské závody na běžkách „Zděchovská třicítka“, karneval na lyžích, košt slivovice, kácení máje, fašank, mikulášské hodování apod.

Publicita EU
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY

Copyright © 2020 Obec ZděchovPrávní ustanoveníNaučná stezkaObec ZděchovNordic WalkingKontaktní informace